JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za  subvenciju  troškova prevoza za školsku 2023-2024

JU “Centar za socijalni rad” Sanski Most  je u skladu sa Odlukom o subvenciji troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Sanski Most br: 01-02-89/23 od 21.03.2023.godine (“Sl.glasnik Općine Sanski Most br. 02/23),  (u daljem tekstu: Odluka), nakon objave  ” Javnog poziva za subvencioniranje  troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Sanski Most za školsku 2023/2024 godinu” odnosno perioda trajanja i isteka perioda za predaju aplikacija, zaprimanja i obrade, te prijedloga Komisije Direktoru Centra, koji je sukladno tome shodno članu 8. Odluke, “utvrdio i objavio”  Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog poziva.

Naime, na predmetni javni poziv sa ukupnim iznosom planiranih sredstava (70.000,00KM), apliciralo je 60 kandidata, te je utvrđeno da svi ispunjavaju uvjete javnog poziva  shodno članu 2.  i članu 3. Odluke.

Nakon što Lista postane konačna biće zakazano potpisivanje ugovora.

Čestitamo svim kandidatima kojima je odobrena subvencija troškova prevoza.

Najnovije objave