JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

O NAMA

JU “Centar za socijalni rad” Sanski Most osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Sanski Most dana 25.12.2000.godine. Neposredno prije toga, ova ustanova djelovala je kao Služba socijalne zaštite Kantonalnog Centra za socijalni rad, u periodu od 12.10.1998.godine do 25.12.2000.godine. Radi efikasnijeg pristupa rješavanju problema u oblasti socijalne zaštite, osiguranja socijalne sigurnosti građana i njihovih obitelji u stanju socijalne potrebe, Odlukom Vlade Unsko – sanskog kantona, Općinska vijeća preuzimaju prava i obaveze Osnivača, te je 29.01.2001.godine, Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću registrovan JU “Centar za socijalni rad” Sanski Most pod brojem:U/1-07/2001.

Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine multidisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, psihologije, psihoterapije, defektologije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima.

Centar u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. U radu su zastupljeni postupci, instrumenti i metode, čiji je cilj dijagnosticiranje, analiziranje i rješavanje slučajeva, za koji se ulože najveći dio vremena, energije i aktivnosti stručnih zaposlenika Centra.

Cilj svakog zaposlenika Centra, kao profesionalca, je postizanje što boljeg kvaliteta rada, te kvalitetno i uspješno pružanje usluga i zaštite svojim korisnicima, te samim tim i rješavanje socijalnih potreba. Pružajući oblike i usluge iz porodično-pravne i socijalne zaštite, regulišući veliki broj materijalnih davanja Centar, također, pruža i mnoge nematerijalne usluge. U domenu nematerijalnih usluga procedure su vrlo složene i pretpostavljaju specijalizovane usluge socijalnog, psihološkog i pravnog rada.

U toku svog profesionalnog rada pružajući usluge, pomoć i zaštitu svojim korisnicima, Centar koristi multidisciplinarni i multimetodski pristup koji uključuje individualni rad, grupni socijalni rad i rad sa porodicom, te po potrebi i psihoterapeutski rad.