JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

USLUGE SOCIJALNOG I DRUGOG STRUČNOG RADA

Usluge socijalnog i drugog stručnog rada


Pravo na usluge socijalnog i drugog rada mogu ostvarivati pojedinci, porodice i društvene grupe, neovisno od materijalnih mogućnosti i korištenja nekog od oblika socijalne zaštite, a radi zaštite njihovih prava i interesa i spriječavanja pojava i ublažavanja posljedica socijalnih problema. Uslugama socijalnog i drugog stručnog rada smatra se savjetodavno – stručni rad koji obavljaju ustanove u rješavanju bračnih i porodičnih problema, te mjere i akcije na spriječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i ostalih pojedinaca, porodica i društvenih grupa.