JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

DOKUMENTI

Pravila JU Centar za socijalni rad

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o nacinu prijema u radni odnos

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Plan integriteta JU CZSR Sanski Most